Hilarus

Humorous drawings and graphic services | Humor rysunkowy i usługi graficzne | jedlan@wp.pl | +48 602 212 717

Daily Archives: 5 April 2014

Pierwszy wynalazek Adama i Ewy

Zaraz po wygnaniu z raju, Adam i Ewa rozpoczęli intensywne prace nad nowym wynalazkiem. Po dokonaniu formalności w urzędzie patentowym zapoczątkowali masową produkcję.

Adam_i_Ewa_wynalazek_HILARUS_2014-04-05

The first invention of Adam and Eve

Immediately after their expulsion from Eden, Adam and Eve began intensive work on a new invention. After the formalities at the Patent Office, they initiated mass and global production.

Adam_and_Eve_invention_HILARUS_2014-04-05

%d bloggers like this: