Hilarus

Humorous drawings and graphic services | Humor rysunkowy i usługi graficzne | jedlan@wp.pl | +48 602 212 717

Pierwszy wynalazek Adama i Ewy

Zaraz po wygnaniu z raju, Adam i Ewa rozpoczęli intensywne prace nad nowym wynalazkiem. Po dokonaniu formalności w urzędzie patentowym zapoczątkowali masową produkcję.

Adam_i_Ewa_wynalazek_HILARUS_2014-04-05

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: