Hilarus

Humorous drawings and graphic services | Humor rysunkowy i usługi graficzne | jedlan@wp.pl | +48 602 212 717

Monthly Archives: August 2014

Awaryjne czyszczenie zębów

Jeżeli zapomnisz umyć zęby przed wizytą u dentysty, rozwiązanie leży u Twoich stóp:

awaryjne czyszczenie zębów

rysunek ok. 1995 r.

Emergency teeth brushing

When you forget to brush your teeth before visiting a dentist, the solution lies at your feet:

emergency teeth brushing

drawing created ca. 1995

Good night

ziew natury

idea and drawing: 1989

Ziew natury

 

ziew natury

pomysł i rysunek: 1989 r.
%d bloggers like this: