Hilarus

Humorous drawings and graphic services | Humor rysunkowy i usługi graficzne | jedlan@wp.pl | +48 602 212 717

Drawings | Rysunki

AgrEvo

Drawings of plants, vegetables and fruits for advertising materials of AgrEvo company.
Rysunki roślin, warzyw i owoców do materiałów reklamowych firmy AgrEvo.

American Express

Invitation for American Express.
Zaproszenie dla American Express.

IKEA

Hand-drawn diploma designed for Ikea company for a special event.
Dyplom rysowany dla firmy Ikea na specjalne wydarzenie.

Ochrona Juwentus

Christmas and Easter postcards.
Kartki świąteczne.

Unilever

Drawings used on magnets, mugs, promotional packs and stickers for Rama and Saga brands.
Rysunki wykorzystywane na magnesach, kubkach, opakowaniach promocyjnych i naklejkach dla marek Rama i Saga.

Colgate-Palmolive – Ajax

Icons created for Ajax used on packages of wipes.
Ikonki na opakowania ściereczek marki Ajax.

BOC Gazy

Illustrations for an informative brochure.
Ilustracje do broszury informacyjnej.

SKANSKA

Christmas and Easter postcards.
Kartki świąteczne.

Tarot

My own project of the tarot cards.
Własny projekt kart do tarota.

Inne rysunki | Different drawings

Drawings used in various projects (preliminary or final).
Rysunki użyte w różnych projektach (wstępnych lub finalnych).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: