Hilarus

Humorous drawings and graphic services | Humor rysunkowy i usługi graficzne | jedlan@wp.pl | +48 602 212 717

Tag Archives: lekarz

PSYcholodzy PSYjmują PSY

PSYgnębione PSY PSYchodzą do Psychologów PIESo…
PSYchologpomysł i rysunek ok. 2003

%d bloggers like this: